Εργαστήριο ΕΕΕΣΑ

Ίδρυση

Το Εργαστήριο Ειδικής, Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Σπουδών στην Αναπηρία (ΕΕΕΕΣΑ – Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης 93/2015 – ΦΕΚ 1514/20-7-15, τ. Β ́) εντάσσεται ως θεσμοθετημένη ακαδημαϊκή δομή στην οργανωτική δομή του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Στόχοι

Μαζί με τα υπόλοιπα 7 εργαστήρια του ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ καλύπτει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του τμήματος σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία και εξυπηρετεί τους παρακάτω γενικούς στόχους:

 • Η υποστήριξη και ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχει το ΤΕΑΠΗ
 • Η ανάπτυξη της έρευνας από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος και η παραγωγή νέας γνώσης
 • Η ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των σπουδών και η παροχή στους φοιτητές μεθοδολογικών εργαλείων που τους επιτρέπουν να συνδέουν την επιστημονική θεωρία με την εκπαιδευτική πράξη
 • Η ανάπτυξη του ερευνητικού χαρακτήρα των σπουδών: η εξοικείωση με την έρευνα των προπτυχιακών φοιτητών και η ενίσχυση και υποστήριξη των ερευνητικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων
 • Η εποπτεία της πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο πεδίο εξειδίκευσης κάθε Εργαστηρίου
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και η δια βίου εκπαίδευση
 • Η ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου μέσα από την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, από δημοσιεύσεις και εκδόσεις, καθώς και την πρόσκληση επιστημόνων που η ειδικότητά τους είναι συναφής με τα γνωστικά αντικείμενα κάθε Εργαστηρίου
 • Η συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Η εξυπηρέτηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε ζητήματα που εντάσσονται στα γνωστικά αντικείμενα κάθε Εργαστηρίου
 • Η ανάπτυξη τόσο γενικών όσο και εξειδικευμένων ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Έργο

Το Εργαστήριο ΕΕΕΣΑ ως ερευνητική και εκπαιδευτική μονάδα προωθεί την ανάπτυξη της Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Σπουδών στην Αναπηρία, κεντρική επιδίωξη της οποίας είναι η διαμόρφωση μιας νέας ενταξιακής τάξης πραγμάτων. Το Εργαστήριο ανάγεται σε φορέα πρόκλησης και επίτευξης κοινωνικών αλλαγών με στόχο την αποδοχή της αναπηρίας και την άρση των πρακτικών διάκρισης και αποκλεισμού. Παράλληλα, οι καινοτομίες που εισάγει η ενταξιακή σκέψη στην εκπαίδευση, μέσα από τις διεπιστημονικές θεωρήσεις, τις νέες διδακτικές στρατηγικές και παιδαγωγικές πρακτικές, καθιστούν τόσο την ίδια όσο και όποιον φορέα τη στηρίζει, εν δυνάμει πυρήνες ανανέωσης του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά προέκταση δε και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Ειδικότερα επιδιώκει:

την ανάπτυξη της έρευνας στον χώρο της ενταξιακής εκπαίδευσης

την έκδοση επιστημονικών βιβλίων για εκπαιδευτικούς και γονείς

την επιμόρφωση και την εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης

την εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρότυπων ενταξιακών προγραμμάτων

Ερευνητική Ομάδα

Διεύθυνση:
Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου,
Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής με έμφαση στην Παιδαγωγική της Ένταξης
του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητική ομάδα:
Λία Τσερμίδου,
Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής
του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου,
Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής
του Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ

Ιστορικό

Το Εργαστήριο ΕΕΕΣΑ αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, του οποίου και αξιοποιεί το πλούσιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.
Το Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΚΕΤΕΕΠ) ιδρύθηκε το 1998 με την επιστημονική υπεύθυνη την Αθηνά Ζώνιου – Σιδερη και ιδρυτικά μέλη την Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, την Παναγιώτα Καραγιάννη και την Ηλέκτρα Σπανδάγου.

Στα 18 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΤΕΕΠ έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πλούσιο έργο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ερευνητικά προγράμματα στο χώρο της ενταξιακής εκπαίδευσης, επιστημονικά βιβλία για εκπαιδευτικούς και γονείς, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς σε θέματα ένταξης και πρότυπα ενταξιακά προγράμματα.

Εργαστήριο Ε.Ε.Ε.Ε.Σ.Α., ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
© 2019 Ε.Ε.Ε.Ε.Σ.Α.