Εκδόσεις & Υλικό

Βιβλιογραφικές Εκδόσεις

Στο πλαίσιο των δράσεων του εργαστηρίου έχει παραχθεί πλούσιο υλικό όσον αφορά τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη
στο πεδίο της εκπαίδευσης των αναπήρων.

Αυτοεκδόσεις στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων:

Επαγγελματική αποκατάσταση πτυχιούχων με αναπηρίες των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Συγγραφική ομάδα:
Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη
Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου
Ηλέκτρα Σπανδάγου

Αθήνα 2008
Φορέας Χρηματοδότησης:

ΕΚΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ)

Προτάσεις για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τυφλούς μαθητές
Προτάσεις για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τυφλούς μαθητές – Εποπτικό Υλικό Ι

Συγγραφική ομάδα:
Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη
Παναγιώτα Καραγιάννη
Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου
Ηλέκτρα Σπανδάγου

Αθήνα 2004
Φορέας Χρηματοδότησης:
ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠΣ)

Προτάσεις για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τυφλούς μαθητές ΙΙ
Προτάσεις για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τυφλούς μαθητές – Εποπτικό Υλικό ΙΙ

Συγγραφική ομάδα:
Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη
Παναγιώτα Καραγιάννη
Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου
Ηλέκτρα Σπανδάγου

Αθήνα 2004
Φορέας Χρηματοδότησης:
ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠΣ)

Προτάσεις για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τυφλούς μαθητές ΙΙΙ
Προτάσεις για εκπαιδευτικούς που εργάζονται με τυφλούς μαθητές – Εποπτικό Υλικό ΙΙΙ

Συγγραφική ομάδα:
Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη
Παναγιώτα Καραγιάννη
Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου
Ηλέκτρα Σπανδάγου

Αθήνα 2004
Φορέας Χρηματοδότησης:
ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Γ’ ΚΠΣ)

Εργαστήριο Ε.Ε.Ε.Ε.Σ.Α., ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
© 2019 Ε.Ε.Ε.Ε.Σ.Α.