Δραστηριότητες ΕΕΕΕΣΑ

Ερευνητικά Προγράμματα

Επιλεγμένα προγράμματα

2015-2017

Μετα-ανάλυση ερευνητικών δεδομένων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών αναφορικά με τις εννοιολογικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση


Τίτλος έργου: Για την Ανάπτυξη της Έρευνας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ)


Επιστημονική Υπεύθυνη:
Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου

Ερευνητική ομάδα:
Λία Τσερμίδου, Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, Αικατερίνη Μίχα

Διάχυση αποτελεσμάτων:
1) Disability and Disciplines: The International Conference on Educational, Cultural, and Disability Studies, Liverpool Hope University, 5-6 July 2017

“Educators’ Conceptualisations of Inclusive Education”

Evdoxia Nteropoulou-Nterou, Lia Tsermidou, Konstantina Lampropoulou, Aikaterini Micha

2) 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας, ΑΠΘ, 10-14 Μαΐου 2017

«Διερευνώντας τις εννοιολογικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση: μετα-ανάλυση ερευνητικών ευρημάτων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών»

Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, Λία Τσερμίδου, Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, Αικατερίνη Μίχα

2016

Εμπειρίες και αναστοχασμοί από την εκπαιδευτική υποστήριξη φοιτητών με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία


Τίτλος έργου: Για την Ανάπτυξη της Έρευνας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ)


Επιστημονική υπεύθυνη:
Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου

Ερευνητική ομάδα:
Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, Λία Τσερμίδου

Διάχυση αποτελεσμάτων:
1) Συνέδριο «Προσβασιμότητα στη Mάθηση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση / Inclusive Education in Higher Education», Πανεπιστήμιο Πατρών, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2016

Εμπειρίες και αναστοχασμοί από την εκπαιδευτική υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Λία Τσερμίδου

2012-2015

Οι απόψεις και αντιλήψεις των τελειόφοιτων Νηπιαγωγών για την Ενταξιακή Εκπαίδευση και την Αναπηρία


Τίτλος έργου: Ερευνητικό Έργο στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής ΤΕΑΠΗ (Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: Βασίλης Τσελφές)


Επιστημονικές υπεύθυνες του άξονα:
Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη

Ερευνητική ομάδα:
Λία Τσερμίδου, Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου

Διάχυση αποτελεσμάτων:
1) The European Conference on Educational Research ECER 2013 “Creativity and Innovation in Educational Research”, Bahçeşehir University in Istanbul 9 – 13 September

“Views and Perceptions of Senior Early Childhood Education Students Regarding Inclusive Education and Disability”

Evdoxia Nteropoulou-Nterou, Athina Zoniou-Sideri, Konstantina Lampropoulou, Lia Tsermidou

2) 3rd International Conference on Interdisciplinary Research in Education (ICOINE III), Milano Italy, 29-31 October 2014

“Views and perceptions of senior early childhood education students regarding inclusive education and disability”

Evdoxia Nteropoulou-Nterou, Athina Zoniou-Sideri, Konstantina Lampropoulou, Lia Tsermidou

2005-2007

Επαγγελματική αποκατάσταση πτυχιούχων με αναπηρίες των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών


Τίτλος έργου (Υποέργου 9): Επαγγελματική αποκατάσταση πτυχιούχων με αναπηρίες των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΚΠΑ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).


Επιστημονική υπεύθυνη:
Αθηνά Ζώνιου Σιδέρη

Μέλη ερευνητικής ομάδας:
Παναγιώτα Καραγιάννη, Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, Καλλιρρόη Παπαδοπούλου, Ηλέκτρα Σπανδάγου, Λία Τσερμίδου, Γεώργιος Χρίστου

Διάχυση αποτελεσμάτων:
1) 10ο ΕΛΨΕ Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Η ψυχολογία απέναντι στις προ(σ)κλήσεις του σήμερα. Θέμα: Επαγγελματική Αποκατάσταση πτυχιούχων με αναπηρίες των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών», Ιωάννινα, 1-4 Δεκεμβρίου 2005

«Επαγγελματική αποκατάσταση πτυχιούχων με αναπηρίες των παιδαγωγικών τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, Ηλέκτρα Σπανδάγου, Λία Τσερμίδου

2) ΙX Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου «Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο: Προτεραιότητες και Προοπτικές», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 2-3 Ιουνίου 2006

«Επαγγελματική αποκατάσταση πτυχιούχων με αναπηρίες των παιδαγωγικών τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, Ηλέκτρα Σπανδάγου

3) Επιστημονική Διημερίδα του Κέντρου Σχολικής, Επαγγελματικής και Κοινωνικής Ένταξης Ατόμων με αναπηρία της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών Ποιότητα Ζωής Προσώπων με Αναπηρία: Η συμβολή της εκπαίδευσης. Προβλήματα και Προοπτικές. Θέμα: Επαγγελματική Αποκατάσταση πτυχιούχων με αναπηρίες των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΙΙΙ), Φιλοσοφική Σχολή – Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα, 11-12 Μαΐου 2007

«Επαγγελματική αποκατάσταση πτυχιούχων με αναπηρίες των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.»

Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, Ηλέκτρα Σπανδάγου, Λία Τσερμίδου

2003-2004

Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης


Τίτλος έργου: Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης (Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ’ Κ.Π.Σ.)


Επιστημονική υπεύθυνη:
Αθηνά Ζώνιου Σιδέρη

Επιστημονικοί Συνεργάτες-Συντονιστές Έργου:
Παναγιώτα Καραγιάννη, Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, Ηλέκτρα Σπανδάγου

1997-2000

Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση


Τίτλος έργου: Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών (νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών) σε θέματα ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση (Φορέας Χρηματοδότησης: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Β’ Κ.Π.Σ.)


Επιστημονική υπεύθυνη:
Αθηνά Ζώνιου Σιδέρη

Αναπληρώτρια Έργου:
Αναστασία Βλάχου

Επιστημονικοί Συνεργάτες-Συντονιστές Έργου:
Παναγιώτα Καραγιάννη, Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου

1997-1999

Εκπαίδευση Χωρίς Σύνορα


Τίτλος έργου: Εκπαίδευση Χωρίς Σύνορα (Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της δράσης «Διακρατικά Σχέδια στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», με συμμετοχή τριών κρατών [Ελλάδας, Πορτογαλίας, Αυστρίας]).


Συντονιστής του όλου προγράμματος:
Hauptschule Mit Schwerpunkt Informatik, Steinbauergasse 27, A-1120 WIEN

Εταίροι-Ελλάδα:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.)

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη

Συντονιστές:
Παναγιώτα Καραγιάννη, Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου

Εκπαίδευση & Επιμόρφωση

Το εργαστήριο διοργανώνει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα εκπαίδευσης ανάπηρων ατόμων που απευθύνονται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελματίες.

Ο απώτερος σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης του εργαστηρίου είναι προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης και η καταπολέμηση του αποκλεισμού και της διάκρισης που βιώνουν οι ανάπηροι.

Για προπτυχιακούς φοιτητές

Με σκοπό την υποστήριξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των προπτυχιακών σπουδών πραγματοποιήθηκαν τα βιωματικά σεμινάρια:

2016 – 2017

«Δημιουργία απτικοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού και εκμάθηση γραφής Braille»

2015 – 2016

«Απτικοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης»

2014 – 2015

«Διαφοροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης»

Για εκπαιδευτικούς

Σεμινάριο διάρκειας 400 ωρών, από τον Σεπτέμβριο 2003 μέχρι τον Απρίλιο 2004.

Εξειδίκευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης, Μέτρο 1.1 «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων Ειδικών κατηγοριών», Ενέργεια 1.1.4 «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες», το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, με επιστημονική υπεύθυνη την Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη.

Υποστήριξη φοιτητριών/φοιτητών

Το εργαστήριο προσφέρει υποστήριξη και εποπτεία στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις σε θέματα που άπτονται των διαδικασιών και του περιεχόμενου των σπουδών τους.

Εργαστήριο Ε.Ε.Ε.Ε.Σ.Α., ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
© 2019 Ε.Ε.Ε.Ε.Σ.Α.