Ενταξιακή ΕκπαίδευσηΣπουδές στην ΑναπηρίαΕιδική Αγωγή 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ειδική, Ενταξιακή Εκπαίδευση και Σπουδές στην Αναπηρία (ΕΕΕΕΣΑ)
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Το Εργαστήριο ΕΕΕΣΑ αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης Ενταξιακών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΚΕΤΕΕΠ) του οποίου και αξιοποιεί το πλούσιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

Οι κύριες δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι: α) η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, β) η εποπτεία της άσκησης των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και γ) η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού.

Εργαστήριο Ε.Ε.Ε.Ε.Σ.Α., ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
© 2019 Ε.Ε.Ε.Ε.Σ.Α.